Verkkosivujen ylläpitäjä
Edrington Finland Oy
Vuorikatu 14 B, 4 krs.
00100 Helsinki
Tel: 020 7981 520 (vaihde)
E-mail: info.finland@edrington.com
Edrington Finland Oy on osa kansainvälistä myynti-, markkinointi ja maahantuontiorganisaatiota, joka toimii The Edrington Group, Beam Global Spirits ja Lucas Bols -tuotteiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden tuottamien laatualkoholien parissa.

Käyttöehdot

Tämä sivusto sisältää tietoa alkoholijuomista. Sivustolla vierailevan henkilön on oltava täysi-ikäinen. Alaikäiset eivät saa käyttää näitä sivustoja. Sivuston aineiston tarkoitus on antaa tietoa Edrington Finland Oy:stä ja sen tuotteista ja palveluista. Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut noudattamaan sen ehtoja. Älä käytä sivustoa, jos et hyväksy käyttöehtoja.

Nämä käyttöehdot sisältävät tämän sivuston, ja sen käyttäjille mahdollisesti lähetettävien viestien tietosuojaperiaatteet, ohjeet, määräykset ja vastuuvapauslausekkeet. Edrington Finland Oy varaa oikeuden täysin oman harkintansa mukaisesti muuttaa tai korjata näitä ehtoja tai poistaa niistä tai lisätä niihin osia.

Edrington Finland Oy tai sen edustamat muut yhtiöt eivät vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista, seurannaisvahingoista tai minkäänlaisista muistakaan vahingoista, haitoista tai vammoista, jotka liittyvät tämän sivuston aineistoon tai sen käyttöön taikka johtuvat tai ovat seurausta tämän sivuston aineistosta tai sen käytöstä, taikka jotka aiheutuvat mistä tahansa sivuston teknisestä viasta tai toimimattomuudesta.

Sivuston toiminnasta vastaavat palvelimet ja tietojen säilytykseen mahdollisesti käytettävät tietokannat voivat sijaita maassa, jossa eivät välttämättä ole voimassa samat tietosuojalait kuin asuinmaassasi. Käyttämällä tätä sivustoa ja luovuttamalla henkilötietojasi hyväksyt näiden tietojen keruun, käsittelyn, siirron ja/tai säilytyksen kotimaassasi ja muissa maissa.

Sivuston aineisto tarjotaan sellaisenaan ilman mitään takuita. Edrington Finland Oy ei takaa sivuston sisällön virheettömyyttä, tarkkuutta tai luotettavuutta tai sitä, että sivusto tai sen palvelin ei sisällä viruksia tai muuta haitallista sisältöä.

Edrington Finland Oy ei vastaa tähän sivustoon mahdollisesti linkitettyjen muiden sivustojen saatavuudesta eikä sellaisilla sivustoilla tai aineistossa olevista taikka sellaisilta sivustoilta tai sellaisesta aineistosta saatavilla olevista mainoksista, tuotteista, sisällöistä tai muusta aineistosta. Käyttäjiä sitovat linkitettyjen sivustojen käyttöehdot.

Kaikki mahdolliset tämän sivuston kautta toimitetut aineistot (kuten ideat, luonnokset, piirrokset, valokuvat ja tekstit) ovat pysyvästi ja korvauksetta Edrington Finland Oy:n omaisuutta. Edrington Finland Oy:llä on rajattomat oikeudet käyttää, kopioida, muuttaa, muokata, julkaista, välittää, jakaa, suorittaa ja esittää toimitettua aineistoa sekä luoda niiden perusteella uutta aineistoa korvauksetta, kaikkialla ja ilman mainintaa keneltä aineisto on saatu. Edrington Finland Oy ei käsittele aineistoja luottamuksellisena eikä ole millään tavalla vastuussa aineiston käytöstä tai luovuttamisesta.

Sivuston käyttäjä sitoutuu olemaan toimittamatta mitään laitonta, uhkailevaa, herjaavaa, loukkaavaa, epäsiveellistä, pornografista tai epäkunnioittavaa aineistoa, joka voi olla osa rikollista tai laitonta toimintaa tai yllyttää sellaiseen, taikka roskapostia tai mainoksia sisältävää aineistoa.

Sivuston käyttäjä sitoutuu olemaan vastuussa toimittamistaan aineistoista ja ymmärtää olevansa yksin vastuussa niistä, niiden lainmukaisuudesta ja oikeuksista, luotettavuudesta ja siitä etteivät toimitetut aineistot loukkaa kolmansia osapuolia.

Toimittaessaan sisältöä tälle sivustolle, käyttäjä hyväksyy Edrington Finland Oy:n oikeuden siirtää ja poistaa tietoa mistä tahansa syystä tai täysin ilman syytä. Henkilöiden, jotka toistuvasti toimivat näiden käyttöehtojen vastaisesti, lähettämät postit ja toimittamat aineistot estetään.

Edrington Finland Oy kerää käyttäjiltä henkilötietoja muun muassa kilpailuihin osallistumiseen, tulosten ilmoittamiseen, päivitysten ja uutisten lähettämiseen sähköpostitse, kysymyksiin ja kommentteihin vastaamiseen, käyttäjän rekisteröintiin tiettyjen toimintojen käyttöä varten, tietojen tarjoamiseen ja muiden tietojen lähettämiseen.

Osoitetietoja antaessaan käyttäjää pyydetään ilmoittamaan, haluaako hän vastaanottaa Edrington Finland Oy:n liittyviä tietoja tai päivityksiä. Niitä lähetetään sähköpostitse tai muutoin vain käyttäjille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa vastaanottaa niitä.
Jos emme ole varmoja käyttäjän toiveista, voimme kysyä niitä.

Edrington Finland Oy varaa itselleen oikeuden käyttää tai luovuttaa käyttäjien henkilötietoja tietyissä tilanteissa, kuten virkavallan pyynnöstä, omaisuutensa suojaamiseksi tai lain muutoin sallimissa tai edellyttämissä tapauksissa.

Edrington Finland Oy saattaa myös ostaa suostumuksensa antaneista henkilöistä koostuvia luetteloita ja ottaa niiden avulla yhteyden mahdollisiin asiakkaisiin.

Tämän sivuston sisältöä, ohjelmistoja, aineistoa tai tätä sivustoa tai niiden osaa ei saa muuttaa, muokata, kääntää, esittää, julkaista, välittää, kopioida, jakaa, suorittaa, esittää tai millään tavalla käyttää hyväksi taikka luoda niiden perusteella uutta aineistoa tai osallistua niiden siirtoon tai myyntiin taikka purkaa tai palauttaa niiden ohjelmakoodia. Kirjallista lupaa sisällön käyttöön voi pyytää osoitteesta: info.finland@edrington.fi

Tämä sivusto on suojattu tekijänoikeuslailla ja muilla sopimuksilla. Edrington Finland Oy:llä tai sen palveluntuottajalla on kaikki omistus- ja muut oikeudet kaikkiin sivuston osiin. Sivuston käyttäjällä ei ole mitään omistus tai immateriaalioikeuksia sivustoon tai sen aineistoihin.

© Edrington Finland Oy. All Rights Reserved.